Et typisk dødislandskab nær Kangerlussuaq i Vestgrønland. Her er mange afløbsfrie søer og desuden større elve, som leder smeltevand fra Indlandsisen ud til kysten.

.
Typisk kystnært landskab med mange søer og elve, som leder vandet ud til en fjord. Her et område på Qeqartarssuaq (Disko) i Vestgrønland.
.

Grønland rummer ufatteligt store mængder ferskvand. Vand fosser ned fra klippevægge, samles i bække, damme og større søer og løber til sidst ud i havet. Elvmundinger med rødt, brunt og klart vand leverer året rundt kolossale mængder vand til havet. Afsmeltning fra de mange gletsjere om sommeren og nedbøren igennem hele året er den direkte årsag. I dale og på sletter er der gennem tiderne dannet et netværk af vandløb, hvor nedbør og smeltevand samler sig i mindre bække, som igen samler sig i større elve, der munder ud i havet.

Mange elve og bække løber gennem mere stillestående vandområder og former undervejs en række økosystemer baseret på ferskvand. Disse inkluderer kær, damme, søer og elvudposninger, som hver er karakteriseret ved fysisk-kemiske forhold, der igen giver grundlag for en særlig sammensætning af planter og dyr.

På grund af vidt udbredt permafrost og grundfjeld er nedsivning af vand mange steder begrænset, hvilket øger den overfladenære afstrømning og betinger, at grundvand stort set er fraværende. Derfor samles vandet på overfladen og udgør et betydeligt element i økosystemet.

De ferske vande påvirkes af den klimatisk bestemte afstrømning af smeltevand fra sne og is med dets indhold af opslæmmede mineralske partikler og opløste uorganiske salte. Der kan desuden tilføres organisk materiale fra planter og mikroorganismer i områder med vegetation, som støder op til søer og vandløb. Overordnet set er ferskvandssystemerne dog typisk fattige på næringsstoffer. Samlet betyder det, at ferskvandssystemerne er hyppige og konstant påvirkes af vejrmæssige forhold, landskabets form samt de processer, som foregår i landskabet.

Ensvarme kilder

Nogle helt særegne økosystemer findes i og omkring ensvarme (homoterme) kilder, der er kendt fra flere steder i landet, bl.a. Uunartoq og på Qeqertarsuaq (Disko). Der er typisk en grøn vegetation hele året, og man kan finde sjældne planter som orkidéer. Nogle kilder er kun nogle få grader varme, mens andre når op på højere temperaturer og benyttes af lokale og tilrejsende som »varme bade«.

Saltsøer

En anden unik ferskvandstype er søer med et højt indhold af salte, som er opstået, fordi landet efter den sidste istid har hævet sig så meget, at tidligere marine lakuner er blevet afkoblet fra havet. Andre saltsøer er opstået, fordi der vedvarende tilføres smeltevand med et højt indhold af salte til søen, og samtidig sker der en stor fordampning af vand fra overfladen.

Marskland

Elvene, der munder ud i fjorde og ved kyster, danner ofte store deltaområder (marskland), som udgør en overgangszone til det marine økosystem. Marsken er et uhyre dynamisk miljø med gentagne oversvømmelser og aflejringer fra et stort opland. Det giver fødegrundlag for vadefugle, der migrerer til Grønland fra bl.a. Europa, og til spisekammer for havfugle og fisk. Selv landdyr, som ræve, tiltrækkes af fødetilgængeligheden. Set i et større perspektiv udgør ferskvandsøkosystemer en betragtelig andel af den grønlandske natur, og de spiller derfor en stor rolle i det økologisk kredsløb.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Grønland

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig