Lufttemperaturen 2 m over terræn for normalperioden 1990-2019 baseret på den regionale klimamodel MAR (Modèle Atmosphérique Régional). Modellen er blandt andet baseret på DMI’s målestationer i de kystnære områder.
.

Udvalgte tidsserier af lufttemperatur for Vestgrønland. Figuren viser den årlige gennemsnitstemperaturudvikling i perioden 1875-2019.

.

Udvalgte tidsserier af lufttemperatur for Vestgrønland. Figuren her viser årstidsvariationen i middeltemperatur pr. måned i perioden 1990-2019.

.

Ifølge Köppens klimazoneinddeling har Grønland et polart klima, hvor der alle årets måneder er en gennemsnitstemperatur under 10 °C. De isfrie områder har et polart tundraklima. Områder, der dækkes af gletsjere, har et polart isklima, hvor den månedlige gennemsnitstemperatur ved overfladen forbliver under frysepunktet.

På grund af de store højdeforskelle og relativt kort afstand mellem Indlandsisen, isfrie landområder og kysten, kan man opleve utrolige klimatiske variationer over afstande på få kilometer. Overordnet stiger både temperatur og nedbør fra nord til syd, hvor også vækstsæsonen er længere.

Temperaturvariationer over Indlandsisen

Over Indlandsisen varierer lufttemperaturen primært med breddegrad og højde over havet. Ved Summit Station, et af de højeste punkter på Indlandsisen, er middeltemperaturen ca. -31 °C (og minimumstemperaturer helt ned til -70 °C), med et årligt udsving på ca. 30 °C. Mod vest eller øst fra Summit stiger middeltemperaturen ca. 0,8 °C pr. 10 km. Normalt falder temperaturen med 0,5-1 °C pr. 100 højdemeter, men over Indlandsisen er der lange perioder med lav indstråling og/eller stor refleksion, som medfører det omvendte fænomen: inversionslag.

De stabile temperaturforhold medfører et udbredt og stabilt højtryk over Indlandsisen, som kun afbrydes af ændrede indstrålingsforhold eller frontsystemer, der sommetider passerer. Vejrskift i de isfrie områder styres ofte af vandrende lavtryk, der opstår fra udsving i polarfronten. Når et lavtryk passerer, medfører det et relativt hurtigt vejrskift med lettere stigende temperatur, nedbør og sommetider storme.

Temperaturvariationer fra nord til syd

Temperaturvariationen fra nord til syd er størst i vinterhalvåret. Nord for 66°33' nordlig bredde (polarcirklen) stiger Solen ikke over horisonten i dele af vinterperioden, og dermed varmes jordoverfladen ikke væsentligt op. I januar vil gennemsnitstemperaturen i Pituffik (76°32N) for eksempel være 20 °C koldere end i det sydlige Qaqortoq (60°43N). Når man nærmer sig sommeren, og dagene gradvis bliver længere (i de nordlige egne stiger dagslængden i en kort periode med mere end 40 minutter pr. dag), vil temperaturforskellen fra nord til syd falde.

I sommerperioden oplever man nord for polarcirklen midnatssol, og det markante skift i indstråling betyder, at der i juli måned kun er et par graders forskel mellem Qaqortoq og Pituffik.

Temperaturvariationer fra kyst til land

Man kan opleve en anden interessant temperaturgradient, når man bevæger sig fra kyst over land og ind mod Indlandsisen. Om sommeren vil kystområderne blive kølet af det kolde hav, hvorimod de dybe dale inde i landet på samme breddegrad godt kan være 5 °C varmere i gennemsnit. Ud over nedkølingen fra havet skyldes forskellen også et mere stabilt »fastlandsklima« om sommeren inde i landet, med mindre tåge- og skydannelse til at blokere for Solen. Om vinteren vil kystområderne være varmere, idet havvandet ofte er varmere end atmosfæren og derved opvarmer land. I områder med udbredt havis vil den klimatiske forskel mellem kyst og indland være mindre, da isen isolerer havvandet fra atmosfæren.

Ligesom over Indlandsisen kan der dannes inversionslag over isfrie landområder. Om vinteren opstår inversioner som følge af afkøling af de nederste luftlag på grund af snedække, mens de om sommeren i højere grad dannes nær kysten, hvor de nederste luftlag afkøles af koldt havvand. I visse fjorde ser man den mest frodige vegetation i et bælte i 100-200 m’s højde over havniveau, hvilket netop er en effekt af varmere luftmasser om sommeren i denne højde.

Temperaturmålinger fra slutningen af 1980’erne og frem viser, at Grønlands isfrie områder er blevet varmere i den periode. Målinger fra Qeqertarsuaq (Disko) viser eksempelvis en stigning på ca. 2 °C i perioden, især på grund af varmere vintre. Samtidig kan man se en stagnation i temperaturændringen i flere dele af landet siden 2000 – visse steder en mindre afkøling om foråret og efteråret. Målingerne viser kompleksiteten i temperaturændringer, og at geografisk område og måleperiode skal tages med i betragtning.

Nedbør og nedbørsfordeling

Rumlige nedbørskort (regn plus sne, som vandækvivalenter) for normalperioden 1990-2019, baseret på den regionale klimamodel MAR (Modèle Atmosphérique Régional). Modellen er bl.a. baseret på DMI’s målestationer i de kystnære områder. Bemærk, det er vanskeligt at måle og modellere nedbør i områder som Grønland med snefald og rig topografi, og kortet er derfor behæftet med usikkerheder. Dog ses de generelle nord-syd- og øst-vest-forskelle.
.

Nedbørsfordelingen er knyttet til temperaturen i atmosfæren og adgangen til overflader med vand, der kan fordampe, men afgøres også af vindforhold og topografi. Varme luftmasser, der bevæger sig over åbent vand fra syd mod Grønland, indeholder store mængder vanddamp, der frigives som nedbør, når luften møder land og presses opad af de stejle bjergsider ved landets sydspids. I sydvest nær Qaqortoq er årsnedbøren ca. 990 mm og falder herfra mod nord. I Pituffik er årsnedbøren således kun ca. 130 mm.

I de nordlige egne vil størstedelen af nedbøren falde som sne, mens størstedelen af nedbøren i Qaqortoq er regn. Det betyder mod nord, at nedbøren akkumuleres som sne, for så at smelte og i varierende grad strømme af til elve og søer om foråret. Derved kommer en mindre del af nedbøren til rådighed for økosystemerne på land. Hvor nedbøren ligger som sne, vil det have en isolerende effekt på jordtemperaturen i forhold til lufttemperaturen, og derved vil det have betydning for eksempelvis tilstedeværelsen af permafrost.

Der er også en kyst-indland-dynamik i nedbøren. Den koldere vinterluft inde i landet kan indeholde mindre vanddamp. Da der samtidig er færre vandoverflader, vandet kan fordampe fra, vil indlandsområder få mindre nedbør end kystnære områder. Kangerlussuaq på vestkysten (67°0N) oplever mindre end 200 mm nedbør pr. år (1961-90), hvorimod Sisimiut (66°56N), der ligger omtrent på samme nordlige breddegrad, men 130 km længere mod kysten, får ca. 340 mm (1961-90). Det stabile vejr i Kangerlussuaq var i øvrigt en afgørende grund til placeringen af en strategisk vigtig lufthavn dér.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskaber i Grønland

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Klima

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig