Afsmeltning fra Sermeq gletsjeren, der ligger ca. 80 km syd for Nuuk. Grønland har mange gletsjere, hvor gletsjeren Sermeq Kujalleq ca. 50 km øst for Ilulissat er den mest produktive. Sermeq Kujalleq bevæger sig med ca. 40 m i døgnet og kælver årligt omkring 46 km3 is.

.

Overfladens farve er afgørende for isens albedo og dermed hvor stor en andel af solens energi der går til at smelte isen. Smeltevand fra Indlandsisen forsvinder mange steder ned i såkaldte moulins (smeltevandssprækker), der kan være flere hundrede meter dybe.

.
Den tømte gletsjersø ved Kangerlussuaq i september 2007. Linjen på gletsjeren viser vandstanden et par dage før tømningen. Der er ca. 30 meters forskel.
.

Indlandsisen har stor betydning både regionalt og globalt; regionalt bl.a. i forhold til vandforsyning, fiskeri og transport, globalt i forhold til havspejlsstigning.

Smeltevand fra Indlandsisen, der samler sig i søer, er en vigtig del af vandforsyningen til byer og bygder, og i de store byer bliver vand fra elve og søer også brugt til vandkraft. Hvor isen strømmer ud i havet og kælver som isbjerge, er der en meget stor tilførsel til havet af meget næringsrigt ferskvand. Det medfører, at nærområdet ofte er rigt på levende ressourcer. De kælvende isbjerge har også betydning for transport og muligheden for olieudvinding fra havets undergrund.

Afsmeltning af Indlandsisen

I de lavereliggende områder langs randen af Indlandsisen smelter sne og is om sommeren, og i mange områder dannes der blå smeltevandssøer og floder, der dræner smeltevandet via spalter (mouliner) ned til bunden af isen, hvor den flyder under isen ud til randen. I de lavtliggende områder smelter vintersneen væk, og den mørkere isoverflade blottes og smelter. Det er isens naturlige cyklus, at is fra midten af iskappen flyder ud mod randen for at smelte. Den afsmeltende overflade er meget mørkere end den hvide sneoverflade, som man ser i de centrale dele af iskappen, og dette forstærker afsmeltningen langs randen.

Som temperaturen stiger, vil afsmeltningsområdet nå højere op på Indlandsisen om sommeren, og mere is vil smelte. Helt ude ved randen finder man også spalter, der opstår, når isen flyder over klippeunderlagets ujævnheder eller øger hastigheden og trækkes fra hinanden. Spalterne kan typisk være 20 m dybe og kan være svære at se om vinteren og foråret, når de er dækket af nysne.

Udforskning af Indlandsisen

Den store Indlandsis har været dragende for ekspeditioner helt tilbage fra Fridtjof Nansen, der krydsede isen i den sydlige ende i 1888, Robert Peary nordpå i 1892 og Lauge Koch midtpå i 1913.

De første store internationale videnskabelige ekspeditioner over isen var EGIG-ekspeditionen i årene 1956- 72. Ekspeditionerne blev arrangeret af den internationale kommission for sne og is og havde deltagelse fra Danmark, Tyskland, Østrig, Frankrig og Schweiz. EGIG opmålte en profil over isen og lavede meteorologiske og glaciologiske observationer. Siden har der været talrige ekspeditioner på Indlandsisen til opmåling af isen, iskerner til palæoklimaundersøgelser og forståelse af isens dynamik og afsmeltning. Satellitobservationer af højdeændringer, overfladetemperatur og isflydning har siden 1979 revolutioneret den viden, vi har om Indlandsisen.

Global opvarmning og havspejlsstigninger

Der er meget fokus på den rolle, Indlandsisen og de omkringliggende mindre iskapper og gletsjere spiller for den globale havspejlsstigning. Opvarmningen over Indlandsisen er to-tre gange den globale opvarmning, hvilket giver anledning til massive afsmeltninger. Afsmeltningen fra Indlandsisen kommer både fra smeltning langs randen af isen og ved kælvning af isbjerge fra de mange hurtigflydende isstrømme omkring Grønland. Siden år 2000 er massetabet fra Indlandsisen vokset, og i perioden 2010 til 2020 har Indlandsisen i gennemsnit mistet 240±60 km3 is årligt, hvilket svarer til en global havspejlsstigning på 0,7 mm om året.

Prognoser for massetabet fra Indlandsisen er meget usikre, særligt fordi det er svært at forudsige udviklingen af isstrømmene. Isstrømmene flyder hurtigere end den omkringliggende is og kælver isbjerge ud i fjordene. Sermeq Kujalleq (tidligere kendt som Jakobshavn isbræ) er den bedst kendte med hastigheder på op til 14 km om året. I nyere tid er hastigheden af isstrømmen øget fra 7 til 14 km om året, men senest faldet til omkring 10 km om året, selv om det fortsat bliver varmere over Indlandsisen.

De mange hundrede isstrømme omkring Grønland har næsten alle øget deres hastighed og derved afgivet mere is til havet. Forskere har et stort netværk af observationsstationer til monitorering af afsmeltningen fra Grønland, der ses som en af de største kilder til øget globalt havspejlsniveau i fremtiden.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskaber i Grønland

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Landskaber

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig