Torskefiskeri med bundgarn ved Maniitsoq. Fangst på den indenskærs torskebestand steg i 2016 til 34.000 tons, men den er siden faldet til det halve, og det er usikkert, om fangsten på lang sigt er bæredygtig.
.

Krill (Meganyctiphanes norvegica) er et vigtigt led i fødekæden i de sydlige havområder øst og vest for Grønland.

.

Primærproduktionen i havene omkring Grønland viser stor sæsonvariation, som skyldes den seks måneder lange »vinternat«, hvor der kombineret med kraftigt isdække er intet eller kun lidt sollys – og den tilsvarende intensive periode om sommeren med åbent vand, stor næringsstoftilgang og sollys døgnet rundt. Isen dæmper vindens effekt på opblandingen og dermed cirkulationen af næringsstofferne i vandsøjlen.

I de frie vandmasser lever en række organismer og bakterier af forårets og sommerens primærproduktion af planktonalger. De vigtigste organismer i græsningen i de øvre vandlag er vandlopper og krill, som også udgør fødegrundlaget for fiskelarver, fisk, havfugle og havpattedyr. På lavere vand (under 200 m) synker en større del af algeproduktionen ned til bunden, hvor en række dyr lever af at filtrere partikler, fx ekskrementer og rester fra produktionen i vandoverfladen. Bunddyrene indgår i en række fødekæder, som inkluderer fisk, ederfugl, remmesæl og hvalros. På dybt vand er det en mindre del af overfladens algeproduktion, som når bunden.

Fisk og andre marine ressourcer

Der findes omkring 250 fiskearter i havene omkring Grønland. Det er primært de udnyttede bestande, som der foreligger undersøgelser af, mens det for de fleste arter kun er noteret, at arten er observeret. Fiskeriet på få arter, primært reje, torsk og hellefisk, udgør i dag landets vigtigste eksportvare og står for en fjerdedel af bruttonationalproduktet. Fiskeriet reguleres gennem kvoter, som er opdelt på kystnært fiskeri med små både og havgående fiskeri med store fabrikstrawlere. Til understøttelse af det kystnære fiskeri er der fabriksanlæg i 11 byer og mindre faciliteter i flere bygder.

Den atlantiske torsk er måske den fiskeressource, som har haft størst betydning for landets udvikling. Fra køkkenmøddinger har man fundet meget store fiskeben af torsk, der viser, at de tidligste kulturer i landet har fisket efter torsk. De første rapporter om torskefiskeri ved Grønland stammer fra midten af 1800-tallet, men fra 1920’erne udvikledes et større fiskeri på bankerne i Vestgrønland. Fiskeriet toppede sidst i 1960’erne med rekordstore fangster på en halv million tons om året. Perioden fra 1920 til 1970 var varm, og med det koldere vand efter 1970 forsvandt torsken fra bankerne og er ikke siden kommet tilbage i samme størrelsesorden.

I fjordene findes flere små bestande af torsk, som ikke er så påvirkede af temperatursvingningerne, men i sammenligning med bestanden på bankerne i varmeperioden er de kystnære bestande ubetydelige.

Hellefisken forekommer i de kolde vandmasser i både Øst- og Vestgrønland. Gydningen foregår i Davisstrædet, og larver og yngel føres med vandmasserne nordpå ind på bankerne og ind i Qeqertarsuup Tunua (Disko Bugt). Hellefisken findes også udenskærs (mere end 3 sømil fra land) på 1.000-1.500 m’s dybde langs skrænten af Baffin Bugts dybe bassin. Hellefisk er i dag den vigtigste eksportfisk i Grønland.

Dybvandsrejen findes især på kanten af bankerne på dybder fra 50 m til 600 m, hvor den lever af orme, dødt organisk materiale, alger og forskellige smådyr. Rejen indgår også som føde for torsk, helleflynder, hellefisk og laks. Fiskeriet efter dybvandsrejen begyndte i 1950’erne i Qeqertarsuup Tunua, og i takt med at fiskeriet efter torsk i løbet af 1960’erne gik tilbage, steg betydningen af rejefiskeriet. Siden 1980’erne har dybvandsrejen været den økonomisk vigtigste fiskeressource i Grønland. Kammuslinger og krabber fiskes i mindre omfang og har lokalt en vis økonomisk betydning.

Andre vigtige arter for fiskeriet inkluderer rødfisk, som fanges på dybt vand i Sydøstgrønland, stenbider, som fanges kystnært i Vestgrønland for at udnytte rognen, og lodden, som fanges i Østgrønland. Fiskeri efter makrel, sild og blåhvilling, som er pelagiske arter, udviklede sig overraskende hurtigt i Østgrønland efter 2011, men er nu i tilbagegang. Enkelte blåfinnede tun er også fanget i Østgrønland. Endelig er der den nordatlantiske laks, som fiskes i mindre omfang, og som har en lille gydende bestand i Nuuk Fjord. Flere andre arter indgår ikke i fiskeriet, men er vigtige for økosystemet: polartorsk, istorsk, tobis og grønlandshaj.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskaber i Grønland

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Havet og fjordene

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig