Der renses fisk i Kulusuk. Der er mange fisk i farvandet omkring Kulusuk, i særdeleshed torsk, men bygden har ingen fabrik, og den eneste mulighed for at indhandle fisk i distriktet er i Kuummiut små 40 km’s sejlads mod nord.
.
I Oqaluttuaq (Fortællinger) genskaber den grønlandske kunstner Konrad Nuka Godtfredsen i fire bind inuits historie. De viste portrætter på s. 84-85 er de bærende karakterer i seriens andet bind, Hermelinen (2012), hvis handling udspiller sig i 1100-tallet i spændingsfeltet mellem tunit, inuit og nordboere. Tegneserien er blevet til i tæt samarbejde med bl.a. arkæologer fra Nationalmuseet i København, og de fysiske detaljer, som fx her de viste dragter, er gengivet så korrekt som muligt.
.

I den sene Dorset-periode blev menneskefigurer sommetider fremstillet med detaljer som klædningsdele, hår og kønsspecifikke elementer såsom kønsdele. Denne udskæring af hvalrostand forestiller en mand med tydeliggjort navle og brystvorter. Den høje krave rundt om halsen ses på flere andre figurer og er karakteristisk for Dorset-folkets overtøj. Figurens længde er 6 cm

.

De mundtlige fortællinger har været et centralt element i grønlandsk samvær. Tilhørerne blev underholdt med mærkværdige, uhyggelige og overnaturlige begivenheder, der altid blev fortalt som sandfærdige. Fortællingerne er tæt forbundne med den oprindelige religion, levemåde og moral, og dybere forståelse af fortællingen forudsætter dermed kendskab til kulturen.

Fortællingerne udfordrer kulturen, og samtidig anfægter de tilhørerens forståelse af den. Selv når fortællingen ikke moraliserer, sætter den ord på eksistentielle forhold, og herigennem udvikles både sproget og tilhørerens opfattelse af centrale kulturbegreber.

Den tidlige indsamling af fortællinger

De fortællinger, som de første missionærer hæftede sig ved, var typisk dem, der forklarede, hvorfra forskellige dyr kommer, og hvorfor de er, som de er. Ofte så missionærerne disse fortællinger som tegn på tilbageståenhed.

Sidst i 1700-tallet begyndte man i Europa at interessere sig for både egne og andres eventyr, myter og sagn. I 1820’erne mødte den grønlandske fortælletradition positiv interesse med missionæren Peder Kragh og hans nordgrønlandske kateket Wittus Steenholdt. De blev centrum for en ned- og afskrivning af forskellige tekster, først og fremmest af de traditionelle mundtlige fortællinger, som var populære og cirkulerede rundt til højtlæsning. Bibellæsningens afgørende rolle i den lutherske mission og kateketernes indsats betød, at næsten alle kunne læse.

H. Rinks arbejde

Embedsmand og geolog Hinrich Johannes Rink kom i 1852 til Sydgrønland, hvor han først var kolonibestyrer og i 1855 blev udnævnt til inspektør over hele landsdelen. H. Rink rapporterede, at den danske kolonisering var på vej til at ende fatalt. Befolkningen vantrivedes, blev mere og mere passiv og var som følge af hunger og epidemi i tilbagegang.

H. Rink opnåede i København velvilje til at nedskrive, indsamle, trykke og distribuere de mundtlige fortællinger. Med ønsket om at styrke og bevare den oprindelige kultur begyndte dette arbejde, og det blev et centralt element i opbyggelsen af en grønlandsk nation. Med respekt for sprogets egenart gjorde han opmærksom på vigtigheden af, at fortællernes dialekt og stavemåder forblev deres egne og ikke blev korrigeret.

I indledningen til bogen Eskimoiske Eventyr og Sagn (1866) skriver H. Rink, hvordan han opfatter den grønlandske kulturs forfald, og hvad der efter hans mening er gået galt: De fremmede har ikke forstået, at de små grønlandske samfund havde en civilisation; uden et egentligt samfundsliv kunne grønlænderne aldrig have overlevet. De bærende funktioner i samfundslivet blev varetaget af en angakkoq (shaman), der med sine særlige evner hjalp befolkningen i de små samfund. Han kunne under trommesangen forlade sit legeme og svæve andetsteds hen. Angakkoqen havde forbindelse til det hinsides og kendte tingenes sammenhæng, hvad man måtte og ikke måtte, han kunne rådgive og helbrede.

For at underminere angakkoqernes autoritet gik missionen hårdhændet til værks mod dem. Det mente H. Rink var en skæbnesvanger fejl, da det fjernede det centrale samfundsbærende element og dermed nedbrød kulturen: »Det tør vel ogsaa paastaaes, at hvor de afskaffes, og ingen tilsvarende Overhoveder af selve Nationen sættes i deres Sted, der vil denne efterhaanden gaae tilgrunde.«

En stor del af H. Rinks Eskimoiske Eventyr og Sagn var nedskrevet af Aron fra Kangeq og Jens Kreutzmann fra Kangaamiut, der også begge havde lavet illustrationer. Mellem Arons fortællinger finder man mange, der handler om mødet med nordboerne. Aron fra Kangeq skriver formfuldendt, og man fornemmer en selvcensur, der skal gøre fortællingerne mere sømmelige, mens Kreutzmann er mere bramfri.

H. Rink havde også fået fat i nogle fortællinger fra Labrador, og Peder Kragh sendte sin gamle indsamling, som også kom med. Sidenhen udgav H. Rink samlingen på engelsk.

Ekspeditioner og dokumentation

Indsamlingen af fortællingerne blev primært påbegyndt for grønlændernes egen skyld, men snart blev det en almindelig opfattelse, at inuitkulturen var ved at forsvinde, eller i det mindste ændre sig radikalt, og nu blev den drivende interesse at dokumentere kulturen, inden den gik tabt. Da Gustav Holm 1883-85 ledte Konebådsekspeditionen til Østgrønland, hvor man overvintrede og etablerede kontakt, samlede han som den første fortællinger herfra.

Knud Rasmussen rejste fra begyndelsen af 1900-tallet på ekspeditioner med hundeslæder og nåede næsten alle egne beboede af inuit. Ved siden af hans personlige optegnelser samlede han flittigt fortællinger og dokumenterede levevis, også i områder, der kun meget sjældent havde haft kontakt med mennesker udefra. Dog er det ikke klart, hvor præcise hans gengivelser er.

Samtidig begyndte en række vestgrønlandske missionærer at gøre en stor indsats for at dokumentere livet i Østgrønland. Først ankom missionæren Christian Rosing i 1900, og han udgav i 1906 bogen Tunuamiut, der skildrer den østgrønlandske kultur. I 1921 udgav den danske sprogforsker og antropolog William Thalbitzer en række sange, digte, besværgelser og historier derfra.

Folkegruppen tunit

Fortællinger fra inuit i både arktisk Canada og Grønland beretter om mødet med et folk, der kaldes tunit eller tunersuit. Selv om fortællingerne varierer, er det tydeligt, at de skildrer samme folk.

Inuit fortæller, at tunit var store og stærke og havde et andet sprog og en anden levevis. De byggede kvadratiske let nedgravede boliger, benyttede hverken bue eller kajak, og til sælfangst på isen brugte de meget små fedtstenslamper.

Inuits fortællinger om tunit siger noget om tidsdybden på overlevering af viden, og antagelsen om, hvem dette folk var, er gennem tiden skiftet. Det har både været antaget, at tunit var nordboere, og desuden at de var det oprindelige folk i Nordamerika, men det har også været antaget, at de tilhørte tidlig inuit. Nu er der generel enighed om, at tunit levede i kulturen Sen Dorset.

Det er muligt, at folkene inuit og Dorset har kendt til eller mødt hinanden. Inuit indvandrede ved Pikialasorsuaqpolyniet (Nordvandet) i ca. 1150, og de seneste dateringer fra Dorset-kulturen i området er fra begyndelsen af 1300-tallet.

På grund af gode bevaringsforhold og tidlige etnografiske beskrivelser har studiet af den del af kulturhistorien nogle fortrin, men det er nødvendigt med mere vidtgående forskning i inuits fortælletradition for at kunne bruge den kritisk i fortolkningen af oldtiden.

Videre læsning

Læs mere om Grønlands kultur

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Traditioner og fortællinger

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig