Grønland har siden 2007 arbejdet med at forbedre folkesundheden igennem de nationale folkesundhedsprogrammer Inuuneritta I, II og III. Med det aktuelle folkesundhedsprogram Inuuneritta lll, der løber i perioden 2020-30, er der fokus på det gode børneliv og på at udvikle sundhedsfremmende tiltag i tætte partnerskaber med kommunerne.
.
En større demonstration i Nuuk er gået på gaden for at få politikere til at prioritere det, de kalder »bedre børneliv« frem for prestigeprojekter og landingsbaner.
.

Grønland har igennem de sidste 100 år undergået en epidemiologisk transition på sundhedsområdet, hvilket betyder, at truslen fra infektionssygdomme gradvis er overtaget af en stigning i livsstilsrelaterede sygdomme. I dag dør flest mennesker af kræft og hjerte-kar-sygdomme, mens den tredjehyppigste dødsårsag er selvmord. Stigningen i livsstilsrelaterede sygdomme tilskrives forandringer knyttet til markante ændringer i livsstilen hen imod mere stillesiddende adfærd og et kostmønster, der har ændret sig fra primært at bestå af havpattedyr og fisk til i langt højere grad at bestå af importeret kød og kulhydrater. Hertil kommer et stigende indtag af sukkerholdige drikke samt fastfood.

Overvægt, rygning samt et skadeligt forbrug af alkohol og hash udgør de tre største udfordringer for folkesundheden. Mens overvægt og rygning er velkendte KRAM-faktorer (kost, rygning, alkohol og motion) med konsekvenser for den enkeltes sundhed, er de folkesundhedsmæssige konsekvenser af alkohol og hash overvejende sociale og årsag til, at en del børn vokser op med belastninger under opvæksten.

Grønland har siden 2007 arbejdet med at forbedre folkesundheden igennem de nationale folkesundhedsprogrammer Inuuneritta I, II og III. I de første to folkesundhedsprogrammer var der især fokus på risikofaktorer for livsstilssygdomme. Med det aktuelle folkesundhedsprogram, der løber i perioden 2020-30, er der fokus på det gode børneliv og på at udvikle sundhedsfremmende tiltag i tætte partnerskaber med kommunerne og i dialog med borgerne.

Befolkningsundersøgelserne i Grønland har siden midten af 1990’erne vist, at især generationerne født i 1970’erne og 1980’erne har været belastede igennem deres opvækst af alkohol og vold i barndomshjemmet samt en høj forekomst af seksuelle overgreb. Af disse generationer er så mange som godt 70 % vokset op med alkoholproblemer i barndomshjemmet. Gennem de sidste 20 år er der dog sket en del forbedring, og for generationerne født i 1995 og senere er 37 % vokset op med alkoholproblemer i barndommen.

For generationerne født i 1970’erne og 1980’erne har næsten 40% været udsat for et seksuelt overgreb, inden de fyldte 18 år. Også på dette område er der sket en forbedring, selv om det fortsat er en alvorlig social og sundhedsmæssig udfordring. For generationerne født i 1995 og senere er forekomsten af seksuelle overgreb inden 18-årsalderen faldet til 20%. Naalakkersuisut lancerede i 2018 en strategi mod seksuelle overgreb for perioden 2018- 22, Killiliisa – Lad os sætte grænser. Strategien har som overordnet målsætning at reducere antallet af seksuelle overgreb de næste fem år, så det slet ikke forekommer blandt de 15-29-årige, og fra 2022 og frem er intentionen at opnå overgrebsfrie årgange.

Trods den positive udvikling er der fortsat tale om høje tal, og konsekvenserne af en opvækst med overgreb og alkoholproblemer i hjemmet trækker tråde langt ind i ungdoms- og voksenlivet. De høje forekomster af alkoholproblemer, vold og overgreb under opvæksten er en væsentlig årsag til mistrivsel og selvmord blandt unge i Grønland.

Selvmord

Selvmordsraten i Grønland er en af de højeste i verden. De seneste 40 år har den været uændret med i gennemsnit 100 selvmord pr. 100.000 personer. Selv om den samlede forekomst er uændret, ses en udvikling, hvor flere unge er under 18 år, når de dør af selvmord. Samlet set er det især unge mænd i alderen 20- 24 år, der dør for egen hånd, med en gennemsnitlig selvmordsrate på mere end 400 selvmord pr. 100.000 personår. Sammenlignet med 1970’erne er der desuden en demografisk forskydning. De højeste selvmordsrater findes nu i Østgrønland og Nordvestgrønland, mens der er sket et fald i i byerne på vestkysten og især i Nuuk, hvor man tilbage i 1970’erne så de første betydelige stigninger i forekomsten af selvmord. Den høje forekomst betyder, at flertallet af borgerne har mistet nære relationer og familiemedlemmer pga. selvmord.

Socialområdet og forsørgelse

I alt 4.642 personer over 18 år modtog i 2019 offentlig hjælp. Det svarer til en årlig udgift på over 74 mio. kr. De 4.642 personer, som modtog offentlig hjælp, udgør lidt over 10 % af den samlede befolkning over 18 år. I 2019 blev 4 % af borgerne af Grønlands Statistik betegnet som økonomisk udsatte, målt ved en disponibel indkomst under 50 % af medianindkomsten (fraregnet studerende og beboere på sociale institutioner). Tallet varierer fra by til bygd med et gennemsnit på 3 % økonomiske udsatte borgere i byerne og 8 % i bygderne. Der ses også en stor variation byerne imellem: Der er i Tasiilaq en andel af økonomisk udsatte på 11 %, mens Qeqertarsuaq, der har den laveste andel af økonomisk udsatte borgere, ligger på 1 %.

Børn i dagtilbud

I 2020 var 3.672 børn indskrevet i offentlige førskoledagtilbud, og de var fordelt på 165 kommunale institutioner i hele landet. Det svarer til, at 75,2 % af alle børn i aldersgruppen 0-5 år i Grønland var indskrevet ved et førskoledagtilbud. Andelen af indskrevne børn varierer fra by til by. Således er 90 % af de 0-5-årige i Paamiut og Maniitsoq indskrevet i et førskoledagtilbud, mens det gælder under 50 % i Upernavik og knap 60 % i Qaanaaq og Tasiilaq. Der findes mulighed for pasning i dagtilbud i alle byer, mens ikke alle bygder har kommunale førskoledagtilbud.

Børn anbragt uden for hjemmet

Baseret på opgørelser fra de fem kommuner var der i 2019 anbragt lige over 300 børn og unge under 18 år i plejefamilier. Desuden var knap 300 børn og unge under 18 år anbragt på en af landets 22 døgninstitutioner. Samlet set er omkring 600 børn og unge, svarende til 4,5 %, dermed anbragt hos andre end deres forældre.

Andelen af ældre

Andelen af ældre stiger, og det vil de kommende år udgøre en væsentlig udfordring på både sundheds- og socialområdet. Tendensen viser, at de ældre på de kommunale alderdomshjem i højere grad end tidligere får medicin, modtager genoptræning og har andre omfattende behov for hjælp, som bidrager til at øge sundhedsudgifterne. Blandt ældre over 55 år kunne 77 % i 2018 kategoriseres som kronisk syge (omfatter diabetes, svær overvægt, forhøjet blodtryk mv.).

Flertallet af ældre mennesker ønsker at blive boende i egen bolig så længe som muligt, men manglen på plejehjem og ældreboliger i bygderne betyder, at nogle ældre mennesker må forlade familie, hjemegn og lokalmiljø for at flytte til en bolig eventuelt i en anden by eller bygd, der passer bedre til deres behov.

Kriminalitet

Mængden af personfarlig kriminalitet er generelt høj. Antallet af anmeldelser af episoder om vold og seksuelle overgreb steg betydeligt i 2020 og ligger i begge tilfælde langt over niveauet i resten af Rigsfællesskabet målt pr. indbygger. Grønlands Politi har bemærket, at den store stigning i 2020 kan hænge sammen med kampagnen »Anmeld seksuelle overgreb – vi hjælper dig«, som blev lanceret i begyndelsen af 2020.

I 2020 var der 89,6 anmeldelser af overtrædelser af Kriminalloven pr. 1.000 indbyggere. Dette tal er dobbelt så højt som tilsvarende anmeldelser i Danmark og ti gange så højt som tilsvarende anmeldelser på Færøerne. Det vil være bedre at sammenligne med andre arktiske inuitsamfund, men det har ikke været muligt at finde sammenlignelige tal. Tallet er steget de seneste år og var i 2018 på 62 anmeldelser pr. 1.000 indbyggere. Det er især antallet af drabs- og voldsforbrydelser samt seksualforbrydelser, der gennem de sidste fem år er steget støt. Der blev i 2020 anmeldt 748 seksualforbrydelser, hvilket svarer til 13,1 pr. 1.000 indbyggere. Det er 13 gange højere end det tilsvarende tal både i Danmark og på Færøerne.

Omfanget af berigelseskriminalitet, som omfatter butikstyveri og indbrud, er omvendt faldet og næsten halveret siden 2016. I 2020 var der 8,1 anmeldelser af indbrudstyveri pr. 1.000 indbyggere. Til sammenligning var tallet i samme periode 6,6 i Danmark og 0,5 på Færøerne. Ungdomskriminalitet udgør en særlig problematik, da omfanget af kriminalitet blandt de 15-17-årige er støt stigende.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Grønland

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig