Trækirken i Nanortalik blev opført i 1914-16 og fredet i 2004. Kirken hviler på et kampestensfundament, og det meget høje saddeltag er beklædt med spån.

.
Nanortalik, bykort. 1) Hotel Kap Farvel. 2) Sundhedscenter. 3) Nanortalik Museum. 4) Folkeskole. 5) Fiskefabrik. 6) Nanortalik Kirke. 7) Turistkontor. 8) Forsamlingshus.9) Idrætshal.
.
Befolkningsudviklingen i Nanortalik 1960-2021.
.

Nanortalik ligger ca. 100 km nordvest for Uummannarsuaq (Kap Farvel) og er Grønlands sydligste by. Nanortalik betyder »stedet med isbjørne« efter de bjørne, der kommer med storisen ned langs østkysten og rundt om Uummannarsuaq. Nanortalik var i kolonitiden en handelsstation under kolonien Julianehåb (i dag: Qaqortoq) og har aldrig haft et dansk navn. Byen har 1.169 indbyggere, og der bor 474 i distriktets fem bygder. Distriktet og specielt den sydlige del lukkes jævnligt inde af storisen i forår, sommer og det tidlige efterår.

Nanortaliks historie

Storisen giver gode fangstmuligheder, og distriktet har været forholdsvis tæt beboet med mange bopladser for såvel inuit som nordboere. I 1797 blev der anlagt et handelssted for at øge indhandlingen af grønlandske produkter.

Fra slutningen af 1800-tallet blev fangstgrundlaget undermineret af canadiernes massive sælfangst på bankerne ved Newfoundland og nordmændenes intensive sælfangst i storisen langs østkysten. Det medførte i begyndelsen af 1900-tallet sult og fattigdom specielt i distriktets sydligste del.

For at imødegå det støttede Grønlands Styrelse under den danske stat fra begyndelsen af 1900-tallet en gradvis omstilling fra fangst til torskefiskeri, og det løftede efterhånden distriktet ud af fattigdom. Men storisen umuliggjorde jævnligt fiskeri i distriktets sydligste del og medførte en delvis flytning mod nord, primært til Nanortalik.

Med efterkrigstidens afkolonisering blev Nanortalik i 1950 en selvstændig kommune, men problemerne med storisen betød færre investeringer i indhandling og infrastruktur end i åbentvandsbyerne.

Siden torskefiskeriets kollaps omkring 1990 har Nanortalik og bygderne været præget af manglende erhvervsgrundlag, arbejdsløshed og sociale problemer. Bygdebefolkningen søgte mod Nanortalik, der voksede til 1.564 indbyggere i 1995. Siden er byen gradvis blevet affolket, en proces, der accelererede med kommunesammenlægningen i 2009, hvor en række administrative opgaver blev flyttet til Qaqortoq.

Nanortaliks geografi og infrastruktur

Området omkring byen er karakteriseret af høje, stejle fjelde og grønne dale, mens distriktet længere mod nord gradvis går over til lavere og isskurede fjelde. Nær enkelte af distriktets bygder findes der fåreholdersteder, og ikke langt fra Nanortalik ligger landets eneste naturlige skov med flere meter høje pil og birk, ligesom der er plantet nåletræsskov.

Lavtryk forårsaget af mødet mellem den kolde Irmingerstrøm (Polarstrøm) og den varme Golfstrøm ved Uummannarsuaq giver et klima med meget nedbør og kraftige storme, hvor gennemsnitstemperaturen er noget lavere end i fjordsystemerne ved Qaqortoq og Narsaq.

Byen ligger på en flad halvø og består af enfamilieshuse, rækkehuse og i mindre omfang etageejendomme. Vandforsyningsnettet dækker stort set hele byen, men kvaliteten af vandet fra søen i byen er periodisk udfordret, særligt efter forårstøbrud og kraftige regnskyl. Centrale dele af byen er kloakerede, mens mindre bydele i syd, øst og vest benytter tørkloset og natrenovation.

Royal Arctic Line har ugentligt godstransport til byen og Disko Line ugentligt passagersejlads til bygderne og Qaqortoq. Aflysninger på grund af storis sker ofte. Air Greenland har helikopterforbindelse til Qaqortoq tre-fire gange om ugen og til Narsarsuaq et par gange om ugen.

Der er indkvarteringsmuligheder, herunder Hotel Kap Farvel og et vandrehjem, og byen har et supermarked, nogle mindre butikker og et lille sygehus. Folkeskolen kan afsluttes fra byens eneste skole. Ungdoms- og videregående uddannelser tages i andre byer.

Erhverv i Nanortalik

Knap halvdelen af de beskæftigede arbejder inden for offentlig forvaltning og service, herunder uddannelse og sundhed, og en sjettedel inden for fiskeri og fiskeforarbejdning. Arctic Prime Fisheries’ fabrik beskæftiger op til 15 medarbejdere, og der indhandles primært torsk, størstedelen fra det udenskærs fiskeri, og andre arter som hellefisk, stenbider, rødfisk og havkat. Guldminen i Nalunaq (Kirkespirdalen) bidrager, når den er i drift, med arbejdspladser til byen. Der er arbejdspladser inden for handel og en række mindre brancher som bygge og anlæg. Hotel og restauration beskæftigede i 2019 ca. 30 medarbejdere.

Der er store potentialer for turisme i distriktet med de stejle fjelde, grønne dale, fåreholdersteder, storis og isfjelde, og der kommer allerede en del klatre- og kajakturister.

Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer med arbejdssted i byen Nanortalik, bygderne samlet i Nanortalik distrikt og hele Grønland, 2020. Som det fremgår af figuren, er der ikke registreret nogen inden for kategorien »Land- og skovbrug og relateret industri« i bygderne, hvilket skyldes, at fåreholderstederne ligger uden for bygdernes administrative grænse, mens nogle af bygderne med skole, butik, sundhedsstation mv. fungerer som servicecentre for de omkringliggende fåreholdersteder.
.

Videre læsning

Læs mere om Grønlands kommuner og byer

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kommunerne og byerne

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig